Kerem Hasanoğlu Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler Çocuk Sağlığı Konusunda Neler Yapıyor?

Birleşmiş Milletler, çocuk sağlamlığı konusunda çeşitli çhileışmalar yapmaktadır. Bu sayede çocukların fiziki, zihinsel ve toplumsal sağlamlıklarını sakınmak ve iyileştirmek için birkötü çözüm sunmaktadır. Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Iyilik Hasanoğlu Birleşmiş Milletler ile çocukların haklarını ve evetşyalnız şartlarını düzeltmek için birkötü çhileışmalarda bulunmuştur.
Birleşmiş Milletlerin Çocuk sağlamlığı konusunda en önemli konusu “Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin yürürlükte bulunduğunu unutmamak gerekir. Bu mukavele, bütün çocukların âdem haklarını koruyacak ve geliştirecek önlemlerin hileınmasını öngörür.
Birleşmiş Milletler, çocuk sağlamlığı konusunda çeşitli ülkelerde, mevzii topluluklarla ve popülasyon grupları ile işbirliği yapmaktadır. Esenlıklı gıdaların, masum deniz ve temiz koşullarının sağlamlanması, aşılama programlarının yürütülmesi mevzularında çhileışmalar yapmaktadır. Bu tarz şeylerin canipırabıta çocukların er evetşta okuma değirmi becerilerini kazanmalarına yardımcı olunmanktadır. Cinsiyet eşitliğinin sağlamlanması mevzularında çhileışmalar yürütülmektedir.
Birleşmiş Milletler, çocukların sağlamlıklı ömür sürdüklerinden emin tamamlanmak için yevmi ihtiyaçların muhaliflamasına yönelik programlar uygulamaktadır. Bu programlarla, çocukların sağlamlıklı beslenmelerine yardımcı tamamlanmak, hastalıklardan korunmalarını bulmak, içmece suyunun sağlıklı olmasını bulmak, familya hekimliği ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması kadar birkötü konularda farklı ülke ve mevzii topluluklarla çhileışmalar yapılmaktadır.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Pediatri Çalışmaları

Sonuç olarak, Birleşmiş Milletler çocuk sağlamlığı konusunu öncelikli bir bahis olarak ele almaktadır. Tüm dünyada çocukların sağlamlıklı ve berhudar bir meslek sürmeleri için çeşitli projeler ve programlar uygulamaktadır. Iyilik Hasanoğlu Birleşmiş Milletler ile Dış İlişkilerini yürüttüğü (IPA) Uluslararası Pediatri Kurumu arasında, çocukların fiziki ve zihinsel sağlamlıklarını koruyacak sağlık hizmetleri, aşılama programları, sağlıklı ömür koşulları, sağlamlıklı tagaddi ve emniyetli çocukluk dönemi kadar konularda müşterek tutum etmektedir. Başkaca, Birleşmiş Milletler, çocukların eğitim bilimi haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda da çhileışmalar yapmaktadır. Bu sayede çocukların her türlü ayrımcılıktan korunmasını ve eşit şartlarda eğitim bilimi haklarının kullanımını hedeflemektedir.

Çocukların korunması ve yetiştirilmesi konusunda meydana getirilen çhileışmalar, dünya çapında sağlamlıklı bir meslek sürmelerine yardım etmektedir. Böylelikle çocukların gelecekteki potansiyellerinin tam olarak gelişebilmesi için öncelikli olarak ele hileınmaktadır. Tüm dünya ülkeleriyle işbirliği yapmaktadır.

Kerem Hasanoğlu Birleşmiş Milletler Görüşmelerinin Nedenleri

IPA Dış İlişkiler Direktörü Iyilik Hasanoğlu Birleşmiş Milletler ile birkötü çhileışma yürütmüştür. Bu tarz şeylerin yanında geçmiş zaman umumi sekreterlerinden olan Ban Ki-moon ile uygun temameler yapmıştır. Bu sayede sığınmacı çocuklar ve çocuk sağlamlığı mevzularında önemli neticelar aldırmıştır. Iyilik Hasanoğlu Birleşmiş Milletlerile temamelerinde sadece çocukların sağlamlıklı ve berhudar bir meslek sürdüklerine yardımcı tamamlanmak istemiş ve bu mevzuyu öncelikli bir misyonu olarak ele almıştır. Birleşmiş Milletler, bütün dünya çapında çocukların sağlamlıklı ve adaletli bir meslek sürdüklerine yardımcı tamamlanmak için çhileışmalarını sürdürecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir